Služby pro firmy

Talent Aquisition

Pro lokální a zahraniční společnosti se snažíme najít schopné, talentované specialisty, kvalifikované experty, leadery, zkušené a úspěšné manažery, kteří svojí přítomností pomohou nastartovat podnikání anebo dosáhnout obchodních a interních cílů. Obsazujeme pozice, které často zrcadlí vysoké požadavky a nároky klientů.

Nabízíme vyhledání kandidátů formou executive/direct search a formou databázového vyhledání.

Rádi pro Vás připravíme komplexní výběr kandidátů pomocí diagnostické metody assessment centra s velkou mírou validity a komplexnosti. Převážně se jedná o jednodenní/půldenní program.

Se správnou identifikací a poznáním rozvojových a vzdělávacích potřeb pracovníků vám pomůžeme psychodiagnostikou development centra. Výstupy jsou velice přehledné a použitelné pro nadřízeného, personálního pracovníka i samotného posuzovaného.

MZDOVÝ PRŮZKUM NA MÍRU

Pomůžeme Vám s analýzou a monitoringem pracovního trhu dle vašeho individuálního zadání. Zjistíme informace, které vám pomohou porovnat interní mzdová schémata s konkurenčním prostředím. Připravíme pro vás detailní přehledy mezd, bonusů a benefitů v požadovaných regionech, oblastech a oborech.

Outplacement

V životě firem a společností mnohdy nastane situace, kdy se musí z určitých důvodů rozloučit se zaměstnancem, který svůj odchod nemohl ovlivnit (důvody převážně fúze, reorganizace, snižování počtu zaměstnanců, ukončení pracovní pozice apod.).
K řešení této situace napomáhá právě outplacement, tedy forma pomoci, jak provést zaměstnance touto často složitou situací a nasměrovat ho tak, aby si svojí další pracovní cestu zvolil dobře.
Většinou se jedná o individuální konzultace s časovým úsekem přibližně po sobě jdoucích 3 měsíců.

Interim Management

V situaci, kdy firma potřebuje provést zásadní změnu svého fungování v relativně krátkém časovém období (většinou se jedná o krizové či transformační řízení), nebo pokud musí dojít k implementaci konkrétního projektu (zavádění nových SW, technických a procesních řešení) anebo pokud dochází k potřebě dočasného obsazení uvolněné pozice, nabízíme zkušené manažery, kteří pracují na bázi „interim“ a kteří svými zkušenostmi a znalostmi umožní dosáhnutí stanoveného cíle a výsledků v relativně krátkém čase a minimálních nákladech.
Nejčastěji obsazované pozice Interim manažerů jsou v oblastech: HR, IT, Engineeringu a Financí.

PROČ AVENUE CONSULTING

Nenecháme Vás bloudit po vedlejších uličkách, ale rovnou Vás nasměrujeme na hlavní cestu.
„Lead the Way“

Delivering results

Acting with integrity

Speaking with honesty